Vil du være tilkallingshjelp for Cryogenetics?

Cryogenetics ønsker å ansette ekstrahjelp i produksjon for laksesesongen 2018/2019. Du er aktuell dersom du har utdannelse innen bioteknologi og/eller erfaring fra laboratoriumsarbeid. Vi rekrutterer for våre laboratorier i Trondheim. Arbeidet er time basert i laksesesongen. Det vil også være mulighet for en fast vakt ukentlig i tillegg til å være tilgjengelig på laboratoriet i de perioder det skulle trenges.

Arbeidsoppgaver:

• Utøvelse av kryopreservering av fiske melke
• Behjelpelig med etterfylling av Nitrogen i vår genbank.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

• Utdannelse innen biologisk vitenskap og/eller erfaring innen laboratoriumsarbeid.
• Gode norsk- og engelskkunnskaper.
• Evne til å arbeide selvstendig og i team

 

 

For mer informasjon om jobben vennligst kontakt oss på:
e-post: steffen.wolla@cryogenetics.com / valentina.krivenjeva@cryogenetics.com
tlf: +47 468 48 755