Archive

Vil du være tilkallingshjelp for Cryogenetics?

Cryogenetics ønsker å ansette ekstrahjelp i produksjon for laksesesongen 2018/2019. Du er aktuell dersom du har utdannelse innen bioteknologi og/eller erfaring fra laboratoriumsarbeid. Vi rekrutterer for […]

Read more