Visit from the Norwegian Prime Minister at Cryogenetics in Hamar

Cryogenetics var så heldige å få besøk av Statsminister Erna Solberg på vårt hovedkontor på Hamar, hvor vi rett og slett satte henne på skolebenken en kort stund for å lære om fiskens reproduksjon ved bruk av frossen melke. Innledningsvis fikk Erna en gjennomgang av Cryogenetics’ virksomhet og aktiviteter, og lærte om viktigheten av og nytten ved å fryse ned melke. Hun ble gjort oppmerksom på at dette er viktig både for genbankformål, både for villfisk og i andre sammenhenger, og at nedfrosset melke er svært gunstig brukt både til avlsformål og for økonomisk effektivitet innen ordinær produksjon av fisk.

Introduksjon til Cryogenetics virksomhet
Det var viktig for Cryogenetics at landets øverste leder fikk noe praktisk opplæring i arbeidet rundt fiskens reproduksjonsprosess når hun var på besøk, så etter en introduksjon i møterommet ved Cryogenetics’ CEO Eli Sætersmoen, gikk turen ned i lageret og laboratoriet for praktiske øvelser. Da store deler av Cryogenetics teknologi er bedriftshemmeligheter kunne man selvfølgelig ikke gi opplæring i alt, men Eli Sætersmoen ga et sjenerøst tilbud om at Statsministeren kunne få jobbe hos oss, og da ville hun få full opplæring og innsyn i alle detaljer.

 

Erna Solberg ser ned i en tank hvor det er lagret SquarePack® med verdifullt genmateriale fra norsk oppdrettsnæring

Besiktigelse av genlageret og praktiske øvelser
Først ble Erna vist inn i det aller helligste; lageret hvor genbanken til oppdrettsnæringen og den norske villaksen befinner seg. Hun fikk forklart forskjellen på SquarePack® og strå, og det ble skissert hva som er befruktningskapasiteten til det som ligger lagret i en tank.

Deretter gikk turen ned i laboratoriet for praktiske øvelser under kyndig veiledning av forskningssjef Jan Sunde. Statsministeren ble utfordret til å vurdere motilitet (bevegelse og svømmekapasitet) på en spermieprøve fra rognkall. Helt korrekt vurderte hun denne til å ha god kvalitet, og dette ville vært en prøve som hadde holdt god nok kvalitet for nedfrysing dersom det hadde vært produksjon.

 

 

 

Befruktning

Statsministeren kontrollerer befruktningsresultaet på lakseegg med AquaBoost(R) Quattro

Så til den øvelsen det kanskje knyttet seg mest spenning til; selve befruktningen. Først måtte SquarePack® tines. Da ble den overført fra flytende nitrogen til et tinebad som holdt mer behagelig temperatur. Noen lokale journalister mente at dette var som gjennomsnittlig badetemperatur i Mjøsa, men den kjøpte ikke Statsministeren. Befruktningen så ut til å gå bra, men siden det tar en stund før man ser befruktningsresultatet hadde Cryogenetics jukset litt og hadde noen egg som allerede var befruktet for et par dager siden klare for en vurdering. Ved bruk av befruktningstesten AquaBoost® Quattro kan man enkelt se om eggene er befruktet eller ikke. Da Statsministeren kikket i mikroskopet for å se på dette kom det tydelig frem at hun har kompetanse innen biologi tilbake fra skoletiden, og hun tok svært raskt poenget om hvordan celledelingen i eggene skulle vurderes. Ved en kommentar fra noen av de tilstedeværende om at dette var kjemi var hun raskt ute og korrigerte med at «Nei, dette er biologi».

 

 

 

 

Statsministeren og Jan Sunde i samtale om befruktningsresultatet

Cryogenetics satte stor pris på å få besøk av Statsministeren og vi ble svært imponert over kunnskapsnivået både innen fisk, oppdrett og biologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Erna Solberg, Norway’s Prime Minister, visited the Cryogenetics Head Office in Hamar, Wednesday 8/2/2017. First the Prime Minister was given an overview of Cryogenetics’ activities and competence. She was taught the importance of using cryopreserved milt, and how this is beneficial to the aquaculture industry as well as for the conservation of endangered fish species.

The Prime Minister was taken to our laboratory for some practical tasks after being given a comprehensive introductory lesson by CEO Ms Eli Sætersmoen about our work related to fish reproduction.

 Cryogenetics gave Mrs. Solberg a tour of the gene bank where the valuable genetics of Norwegian salmon is safely stored. She was given an explanation of the difference between cryopreservation in SquarePack® and straws. She was impressed with the reproductive capacity represented by milt stored in each tank.

 After inspection of the gene bank, the tour continued to the laboratory where she evaluated a milt sample using a microscope. The Prime Minister concluded that the milt was of adequate quality and we agreed that it would have been cryopreserved if this had been an ordinary production day.

The highlight of the tour was when Mrs. Solberg was given the task of fertilizing salmon eggs. In accordance with our procedures, the SquarePack® was thawed in a water bath and then added to salmon eggs together with an activating solution (AquaBoost® Activator). Since it is difficult to evaluate the fertilization immediately afterwards, a sample of fertilized eggs had been prepared with AquaBoost® Quattro, a solution that makes cell division clearer when viewing under the microscope. The Prime Minister successfully counted the fertilized eggs and was able to see cell division. It was clear to us she had not forgotten about her biology class from her school days!

  Cryogenetics were honoured to have the Prime Minister visiting and we were very impressed by her knowledge of the aquaculture industry as well as biology.