Cryogenetics is present at The Cleanerfish Conference in Trondheim

I disse dager er det Rensefiskkonferanse i Trondheim, og der er Cryogenetics tilstede. Cryogenetics har det siste året frosset ned melke fra rognkall for flere aktører i Norge. Denne muligheten gir store fordeler i produksjonen av rognkjeks.

Meet Karolina, Ragnhild and Inger at the Cleanerfish Conference in Trondheim

Ved å fryse ned melken har man mulighet for å ha materiale tilgjengelig til enhver tid, og man har mulighet for å ha materiale av kjent kvalitet. Noen av våre kunder velger å sykdomsteste melken før vi fryser den ned, og på denne måten har man et ypperlig verktøy for kontroll på produksjonen sin.

Bruk av frossen melke går også veldig naturlig inn dersom man planlegger å etablere et avlsprogram, enten nå eller i fremtiden. Cryogenetics teknologi for frysing av melke har blitt en standard innenfor avlsprogrammer på laks, og det er naturlig at man også innenfor rensefisk gjør nytte av denne muligheten.

I tillegg til frysing har Cryogenetics utviklet hele sitt produktspekter for rognkjeks. Vi tilbyr kalibrerte fotometer for måling av spermiekonsentrasjon og AquaBoost® produkter for en optimal fortynning og utnyttelse av melken.

På torsdag 9.2.2017 vil Ragnhild Bleken Rud holde en presentasjon på Rensefiskkonferansen om hvordan frysing av melke bidrar til en bedre og mer forutsigbar befruktning.

 

These days the Norwegian Cleanerfish Conference is arranged in Trondheim. Cryogenetics are present at the conference.

In 2016, Cryogenetics has cryopreserved milt from lumpfish on behalf of several producers in Norway. Cryopreservation of milt is a very effective tool in the production of lumpfish. By cryopreserving milt you have access to sperm at any time needed, and you have the advantage of having material of known quality at any time. Some of our clients choose to run a disease screening of the milt before freezing, and by this you have an excellent opportunity of gaining full control on your production.

The use of cryopreserved milt is also a very natural tool when planning a breeding program, either now or in the future. Cryogenetics’ technology for cryopreserving milt has become a standard within salmon breeding and it is very beneficial to make use of this possibility also in cleanerfish breeding.

In addition to cryopreservation, Cryogenetics has adapted all their products to suit cleanerfish. Our Photometer is calibrated for measuring the sperm concentration and you get AquaBoost® products for optimized dilution of the milt.

On Thursday 9th Ragnhild Bleken Rud will hold a presentation at the Cleanerfish Conference about how to use cryopreserved milt for gaining a better and more predictable fertilization.